Dodávame a vykonávame montáž plochých a trubicových solárnych kolektorov, ako aj celých systémov pre solárny ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody), vrátane akumulačných nádrží, rozvodov a regulačných prvkov.

Solárne systémy pracujú na princípe premeny slnečnej energie na teplo, ktoré odovzdávajú do teplonosnej kvapaliny. Dokážu využiť až 80% energie zo slnečného žiarenia, celoročná priemerná účinnosť vrátane zimy býva cca 55%. Inštaláciou solárneho systému možno ušetriť veľkú časť nákladov na prípravu teplej vody, vykurovanie objektu, ohrev bazéna a iných technologických zariadení s potrebou tepla a to pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Najčastejšie sa solárne systémy používajú na ohrev teplej úžitkovej vody. Tieto riešenia sú veľmi výhodné, pretože teplá voda je na rozdiel od vykurovania objektu potrebná celoročne, tzn. i v čase, kedy je k dispozícii najviac slnečného žiarenia. Ďalšie časté použitia solárnych systémov, sú kombinácie ohrevu vody a podpory vykurovania, kedy je solárny systém zapojený do akumulačnej nádrže, ktorá potom ďalej zabezpečuje prípravu teplej vody a vykurovanie objektu.

S návrhom optimálneho riešenia celého systému, priamo pre Váš objekt a Vaše potreby, Vám ochotne poradíme.